Zakletva Specijalne Olimpijade

“Dozvoli da pobijedim, a ako ne mogu pobijediti, dozvoli da budem hrabar u tom nastojanju.”