Specijalna Olimpijada Bosne i Hercegovine

[headline margintop=”no-margin”]O Nama[/headline]

Specijalnu Olimpijadu osnovala je fondacija Kenedi-Šrajver 1960. godine. Međunarodna Specijalna Olimpijada sa sjedištem u Vašingtonu je 1988. godine priznata od Međunarodnog Olimpijskog Komiteta i koristi naziv Specijalna Olimpijada.

Međunarodna Specijalna Olimpijada okuplja više od 160 zemalja sa svih kontinenata koja ima svoju zakletvu, a ona glasi „Dozvoli da te pobijedim, a ako ne mogu da budem hrabar u svom nastojanju“.

Na incijativu Međunarodne Specijalne Olimpijade pokrenuta je incijativa osnivanja Bosanske Specijalne Olimpijade 1997. godine. Za nepunu godinu dana osnivaju se klubovi u Pazariću, Fojnici, Bakovićima i Tuzli. Iste te godine održano je prvo takmičenje u okviru Specijalne Olimpijade u košarci, malom nogometu, stonom tenisu i atletici u gradu Tuzli. Od tada svake godine se održavaju takmičenja na državnom nivou i to u: malom nogometu, atletici, košarci, plivanju, stonom tenisu, boćanju i skijanju, a kao najveća sportska manifestacija što je bila pod okvirom Specijalne Olimpijade su „ Igre prijateljstva Jugoistočne Evrope“ koje su se održale u četiri grada Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Banja Luci na kojim je prisustvovala i gospođa Kenedi Šrajver.

Do danas u okviru SO BiH trenutno je angažovano preko 25 udruženja kao što su Klubovi specijalnih sportova, Zavodi, dnevni centri, osnovne i srednje škole koji rade sa osobama sa posebnim potrebama. U BiH živi oko 20.000 osoba sa poteškoćama u razvoju, a ovaj pokret je uvjeren da osobe sa invaliditetom kroz sportski trening i natjecenja imaju koristi u fizičkom, umnom, društvenom i duhovnom smislu.

Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini, svoje aktivnosti ima na cijelom području Bosne i Hercegovine. Osnovana je 06.06.2006. godine na Osnivačkoj skupštini koja je održana u Sarajevu u prostorijama Fakulteta za sport, kojoj su prisustvovali predstavnici klubova Bosanske specijalne olimpijade iz FBiH i RS-a, kao i predstavnici Saveza za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom iz oba entiteta (SUMERO i SUMNRLRS).

Uključivanje osoba sa invaliditetom u društvo je dugoročan i mukotrpan put posut predrasudama i nepoznavanjem i zato se „istinska bit Specijalne Olimpijade ne nalazi u politici, praksi ili pravilima, već u svijesti i duhu onih povezanih sa programom“.

SOBIH PROMO VIDEO

[team photo=”30110″ link=”#” facebook=”https://www.facebook.com/specialolympicsba” youtube=”https://www.youtube.com/channel/UC_xVa5m23LHcswZyr_hbQtg?” from_vs=”yes”][/team]
[team photo=”30100″ link=”#” name=”Enver Ćosićkić” job=”Predsjednik SOBiH” twitter=”#” facebook=”#” digg=”#” vimeo=”#” from_vs=”yes”][/team]
[team photo=”30101″ link=”#” name=”Kada Delić Selimović” job=”Izvršna direktorica SOBiH” twitter=”#” facebook=”#” digg=”#” vimeo=”#” from_vs=”yes”][/team]