Kontakt informacije

SPECIJALNA OLIMPIJADA BOSNE I HERCEGOVINE
TEHERANSKI TRG DO BROJA 6, 71000, SARAJEVO

ID- 4201154750002

Tel: +387 65 866 072

email: info@sobih.org
email: so_bih@yahoo.com

Naša lokacija