Search
Close this search box.

Državno prvenstvo Specijalne olimpijade BiH u inkluzivnoj košarci 22. novembra u Tuzli

Objavljeno: 12/11/2023

­­­­

Prema Kalendaru takmičenja za 2023 godinu,   u  Tuzli će se  22. novembra održati   “Državno prvenstvo Specijalne olimpijade BiH u inkluzivnoj košarci” Tehnički organizator Državnog prvenstva  SOBiH u inkluzivnoj košarci  je  KSS “Sunce”.

PODACI O TAKMIČENJU:

Datum 22  11. 2023. (srijeda)
Grad TUZLA
Ustanova/udruženje KSS “SUNCE”
Dvorana/sportski poligon  JU  Zavod za odgoj i obrazovanje osobe sa smetnjama u  pshičkom i tjelesnom razvoju
 

Vrijeme

09 – 10: 00 dolazak ekipa i gostiju
10:30  Svečano otvaranje
11:00 Početak takmičenja
Divizija I (prva); II (druga)
Broj takmičara I divizija: 8 (3 partnera)

II divizija: 8 (3 partnera)

Rok zaprijavu 18. 11 2023. godine (molimo Vas poštujte rok za prijavu)
Prijave dostaviti na e-mail:  p.tiho@hotmail.com  ili kss_sunce@hotmail.com a kopiju na   so_bih@yahoo.com
Za sve dodatne informacije kontaktirajte organizatora: Tihomir Pavličević: 061637950

 

 OBRAZAC ZA PRIJAVU NATJECATELJA

 I PROPOZICIJE TAKMIČENJA

DRŽAVNO PRVENSTVO  SO BOSNE I HERCEGVINE U UNIFIED KOŠARCI  „TUZLA 2023“

  

Ustanova/ udruženje
Divizija

 

Red. br. Ime i prezime Godište Divizija Spol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 

Treneri:           1.                                                                      ____;              2._________________________________; 

 

Ja, ___________________    potvrđujem da sam upoznat/a s činjenicom da je rok za

(imeiprezimeodgovorneosobe)  prijavu ekipe   18 11. 2023 . godine i da ću prilikom prijavljivanja takmičenja postupati po pravilima SOBIH i SOI.

 

M.P.

PROPOZICIJE ZA TAKMIČENJE U KOŠARCI:

DRŽAVNO PRVENSTVO  SPECIJALNE OLIMPIJADE BOSNE I HERCEGOVINE U

  INKLUZIVNOJ KOŠARCI  „TUZLA 2023.“

 

Član 1.

Takmičenje u inkluzivnoj košarci je ekipno. Takmičenje će se organizovati po grupama, KUP sistem, na ispadanje, a grupe će se izabrati prema prijavama takmičara po prosječnoj starosnoj dobi. Utakmice se igraju u dva poluvremena.

Član 2.

Inkluzivnu  ekipu čine:

–          I divizija:   8 takmičara (u terenu 3 takmičra + 2 partnera)

–          II divizija:  8  takmičara (u terenu 3 takmičara+2 partnera)

U utakmici partneri ne smiju postići više od 75% ukupnih pogodaka tima, niti sportisti smiju postići više od 75% ukupnih pogodaka tima, tako da u igri, i sportisti i partneri moraju postići minimum od 25% ukupnih pogodaka. Nepridržavanje ovih brojčanih odnosa dovodi do diskvalifikacije.

 

Član 3.

Utakmice se igraju 2 x 10 minuta za I diviziju, odnosno 2 x7 minuta za II diviziju.

 

Član 4.

Takmičari su obavezni nastupiti u sportskoj opremi.

 

Član 5.

Ukoliko dođe do žalbe od strane neke ekipe, žalba se podnosi u pismenoj formi takmičarskoj komisiji u roku od 15 (petnaest) minuta.

Član 6.

Svi aktivni sudionici-takmičari i partneri moraju biti ljekarski pregledani i sposobni za takmičenje. Za njihovo zdravstveno stanje, isključivo odgovaraju njihovi treneri..

Član 7.

U slučaju nekakvih nemilih događaja da takmičar uradi u toku prvenstva, odgovaraju treneri tog takmičara.

Član 8.

Vrstu i način dodjele priznanja (diplome I medalje) za postignute rezultate određuje organizator takmičenja.

 Član 9.

Mečevi će se igrati po pravilima Specijalne Olimpijade I Pravilniku Košarkaškog saveza BiH.

Član 10.

Organizator će poduzeti sve epidemiološke mjere.

 

Sarajevo, 12.11. 2023.

Izvršna direktorica

Prof. dr. Kada Delić – Selimović

 

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Pošalji