Search
Close this search box.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Objavljeno: 03/12/2019

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Obilježavanjem ovog datuma se tako ne teži ka podizanju svijesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života. Tema ovog dana je zasnovana na cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, uspostavljenog od strane Svjetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, usvojenog od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 1982. godine.

Za više informacija o Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom, posjetite UN web stranicu: http://www.un.org/disabilities/

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Pošalji