Search
Close this search box.

U Tuzli održan “Porodični zdravstveni Forum”

Objavljeno: 03/04/2021

Specijalna olimpijada BiH u partnerstvu sa UNICEF-om i uz podršku Fondacije Lucy Meyer organizovala je u Tuzli „Porodični zdravstveni Forum“ uz učešće 15 roditeljki i 15 njihovih kćerki iz Centra „Koraci nade“.

Direktorica Specijalne olimpijade BiH Kada Delić Selimović ovom prilikom je istakla: “Mi smo došli na ideju da iz Centra “Koraci nade” budu dio ove lijepe priče. S jedne strane da bi ih upoznali sa programom Specijalnog olimpijskog pokreta, sa programom zdravstvenih aktivnosti i ono što je najbitnije o saradnji između roditelja i njihove djece – kćerke osoba sa poteškoćama u razvoju te o podršci nadležnih institucija na nivou ne samo Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona nego i BiH”.

Pored prezentacije uspješne roditeljke i sportiskinje Specijalne olimpijade cilj organizacije Porodično zdravstvenog Foruma jeste upoznati javnost o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom. Te probleme već odavno su prepoznali u Vladi TK i nadležnim ministarstvima.

“Ako posmatramo protekli period možemo zaista kazati da Vlada TK kontinuirano djeluje u pravcu razvoja inkluzivne kulture, i generalno inkluzije kao mehanizma koji je opšte prihvaćena forma u razvijenom svijetu. Mislim da je to vrhunski prioritet na kojem svi zajedno moramo raditi. I na sastanku sa gospođom Delić – Selimović sam razgovaro na tu temu i skrenuo pažnju da će Vlada i u narednom periodu zaista učiniti sve što može da pomogne ovoj osjetljivoj kategoriji”, rekao je ministar za kulturu, sport i mlade u Vladi TK  Zlatan Muratović.

Pomoćnik ministra za rad, socijalnu politiku i povratak TK Edin Šestan je dodao: “Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak kroz svoje aktivnosti svakako daje podršku osobama sa invaliditetom i to čini kroz realizaciju zakonom predviđenih prava, kroz realizaciju programa materijalnog zbrinjavanja lica u stanju socijalne potrebe, programa za suvenciju troškova za djecu, učenike i studente. Ovo je prilika da se kroz jedan zajednički rad skrene pažnja široj društvenoj javnosti o važnosti uključivanja ove populacije u društvene tokove”.

Na Forumu su obrađene teme: mlade liderke inkluzije – inkluzivnim aktivnostima do članstva u Vijeću sportista Evropske specijalne olimpijade, multidisciplinarni pristup u edukaciji i rehabilitaciji djece sa invaliditetom i njihovim porodicama, djeca sa intelektualnim teškoćama – inkluzivni i segregacijski pristup, osnaživanje porodica osoba sa invaliditetom te roditeljke kao heroji u borbi za zdravlje djevojčica sa poteškoćama i njihova uključenost u društvene tokove.

Pored direktorice Specijlane olimpijade BiH Kade Delić Selimović, ministra za kulturu, sport i mlade u Vladi TK Zlatana Muratovića i pomoćnika kantonalnog ministra za rad, socijqlnu politiku i povratak Edina Šestana prisutnima se putem linka obratio i David Evangelista predsjednik Evropske specijalne olimpijade te šefica predstavništva UNICEF-a u BiH Rownak Khan.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Pošalji