Search
Close this search box.

Specijalna olimpijada BiH unapređuje zdravstvenu zaštitu osoba s poteškoćama

Objavljeno: 26/04/2024

Tuzla i Specijalna olimpijada BiH danas su bili domaćini međunarodnom zdravstveno –
naučnom skupu „Zdravstveni program Specijalne olimpijade“. U okviru ovog programa, koji
Specijalna olimpijada i njihov tim medicinskih eksperata realizira već dugi niz godina,
pokrenute su brojne aktivnosti i zdravstvena zaštita osoba sa poteškoćama u razvoju
podignuta je za stepenicu više.
Današnji skup bio je prilika za razmjenu iskustava, prezentaciju različitih naučnih pristupa i
metoda, ali i za obraćanje krajnjim korisnicima, sportistma Specijalne olimpijade, članovima
udruženja roditelja djece sa poteškoćama, te stručnjacima koji rade sa tom djecom.
O različitim zdravstvenim programima Specijalne olimpijade BiH govorili su njeni klinički
direktori dr. Meliha Halilbašić, dr Senada Resić – Džananović, dr. Damir Sabitović, dr. Sabina
Bećirović, dugogodišnji saradnici Specijalne olimpijade BiH, dr Adem Balić, dr. Mensuda
Hasanhodžić, dr. Dijana Dugonjić, univerzitetski profesori Vesna Bratovčić, Indira Jašarević i
Damir Ahmić, specijalni edukator i rehabilitator Lejla Burgić, te jedna od vodećih sportskih
psihologa u regiji, profesorica Marijana Mladenović iz Beograda. U ime Specijalne olimpijade
BiH na skupu je, kao aktivni predavač, učestvovala i Izvršna direktorica SO BiH Kada Delić –
Selimović.
Podršku radu SO BiH kontinuirano pružaju svi nivoi vlasti, te su na današnjoj naučnoj
konferenciji učestvovali i Asja Redžić, u ime Gradske uprave Tuzla, Ermin Jusufović, u ime
Ministarstva za kuturu, sport i mlade u Vladi TK, te Ivana Pranjić – Kudumović, u ime
Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.
Međunarodnoj zdravstveno – naučnoj konferenciji pristustvovali su i članovi nekoliko
udruženja osoba sa poteškoćama u razvoju, koji su aktivni korisnici zdravstvenih programa
Specijalne olimpijade BiH.
Važno je istaći da je tokom današnje konferencije potpisan i Memorandum o saradnji
između Specijalne olimpijade BiH i JZU Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla. Ovim
Memorandumom će zdravstvena zaštita osoba sa poteškoćama u razvoju biti podignuta za
stepenicu više, a biće omogućeno i kontinuirano implementiranje svih zdravstvenih
programa Specijalne olimpijade BiH u tuzlanskom Domu zdravlja.
Zdravstveni program Specijalne olimpijade BiH još jednom je danas pokazao nužnost
kontinuirane edukacije svih eksperata uključenih u rad sa osobama sa poteškoćama, kako bi
im se osigurao bolji kvalitet života. Još jednom je sa današnjeg skupa poslana poruka koja je
moto Specijalne olimpijade BiH da se o inkluziji ne govori, već da se inkluzija živi.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Pošalji