UNICEF I SOBIH UNICEF, u skladu sa svojim statutom i misijom, sarađuje sa vladama, organizacijama civilnog društva i drugim partnerima u više od 160 zemalja sa ciljem unapređenja prava djece na opstanak, zaštitu, razvoj i učešće, pri čemu se rukovodi Konvencijom o pravima djeteta.

Asmir Begović - Ambasador Specijalne Olimpijade Bosne i Hercegovine, osnovao je svoju fondaciju ABF ( Asmir Begović Fondaciju ) koja ima za cilj pomoći djeci Bosne i Hercegovine i Engleske da se bave sportom.

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „OAZA“ u partnerstvu sa Specijalnom Olimpijadom BIH organizuje veliko međunarodno sportsko takmičenje „SPORTSKE IGRE OAZE“ i SPECIJALNE OLIMPIJADE BiH, u periodu od 25. do 28.09.2014. godine.